elearning

Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω υπολογιστή

4Schools

Το 4Schools είναι το σύστημα που χρειαζόμαστε όλοι για να αλλάξουμε σελίδα, να αναβαθμίσουμε και να συμβαδίσουμε με την ψηφιακή εποχή της εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα 4Schools, είναι ένα αμιγώς διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον που υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες σχολείων και εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε τύπου. Παρέχει την δυνατότητα για πλήρη έλεγχο του εκπαιδευτηρίου καλύπτοντας συνολικά τον κύκλο της ζωής του εκπαιδευόμενου και υποστηρίζοντας κάθε δραστηριότητα του οργανισμού μας.

Προσφέρει σε γονείς και εκπαιδευόμενους το περιβάλλον με το οποίο θα χτίσουν στενή και ουσιαστική σχέση με τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό, ενώ παράλληλα θα δικαιώσει τις προσδοκίες τους.

Ψηφιακή διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων και των δράσεων του εκπαιδευτηρίου.

Πρόγραμμα Σπουδών, Στοιχεία επίδοσης μαθητών, Καθημερινό follow-up και απουσίες, Οικονομικά Στοιχεία, Ημερολόγιο – Schedule του εκπαιδευτηρίου, Αποθετήριο εκπαιδευτικού Υλικού, Portal Γονέων, Ενημέρωση Γονέων, Σχέδιο και Πλάνο ύλης, Εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, εξετάσεις, σημειώσεις, παρουσιάσεις κλπ).

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της εξέλιξης της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, ενώ δίνει πολλές ευκαιρίες για νέες εφαρμογές. Η μορφή αυτής της Εκπαίδευσης ξεκίνησε πριν από 150 περίπου χρόνια.
Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα.
Στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που είναι και πιο διαδεδομένη, ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης ή δημιουργίας του μαθήματος.

Τηλεθεραπεία

Η τηλεθεραπεία, σύμφωνα με τον επίσημο σύλλογο λογοθεραπευτών της Αμερικής (ASHA), είναι η χρήση της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών με στόχο τη στήριξη και την προώθηση της εξ αποστάσεως θεραπείας.
Αξιοποιούμε την εμπειρία μας και παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλε-θεραπείας προς όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής σας και τους λόγους που συντρέχουν. Μπορείτε να κάνετε μία συνεδρία μαζί μας, εφόσον έχουμε προγραμματίσει την ακριβή ώρα.

Kinems

Τo Kinems είναι θεραπευτικά– εκπαιδευτικά παιχνίδια σε διαδραστικό ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το παιδί αλληλεπιδρά με τα παιχνίδια με την κίνηση των χεριών και του σώματος, χωρίς ποντίκι ή πληκτρολόγιο.

Kinems,  πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που αναπτύσσει διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιώντας την τεχνολογία της 3D κάμερας βάθους. Τα παιδιά μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια της Kinems μέσω κινήσεων των χεριών και γενικότερα του σώματος, χωρίς να χρησιμοποιούν ποντίκι ή πληκτρολόγιο. Η τεχνολογία της κάμερας βάθους αναγνωρίζει τον σκελετό του σώματος και τα παιχνίδια παροτρύνουν τα παιδιά να κάνουν διάφορες κινήσεις με τρόπο άμεσο και διασκεδαστικό. Ο εκπαιδευτικός ή ο θεραπευτής μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία των παιδιών και να λάβει εκθέσεις με στοιχεία σχετικά με την επίδοση με μαθησιακές και κινησιολογικές μετρικές (learning & kinesthetic analytics).

Σε παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες: γλωσσικές και φωνολογικές διαταραχές, διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, διαταραχές του γραπτού λόγου, διαταραχές ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).

Σε παιδιά με δυσκολίες μάθησης, που υπολείπονται μεταξύ άλλων σε δεξιότητες γραφοφωνημικής αντιστοίχισης, κατάτμησης και συγκερασμού φθόγγων και συλλαβών, προσανατολισμού στον χώρο, σε επιτελικές λειτουργίες καθώς και δεξιότητες αρίθμησης.

Σε παιδιά χωρίς δυσκολίες που θέλουν να εξελίξουν δεξιότητες ή να ασκηθούν στη γλώσσα και στα μαθηματικά αξιοποιώντας ένα πρωτοποριακό, ελκυστικό, διαδραστικό, εξατομικευμένο, περιβάλλον μάθησης.

Είμαστε δίπλα σας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Μια έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να κάνει την διαφορά

Τα αναπτυξιακά ορόσημα είναι σημαντικά

Παρακάτω θα βρείτε μία φόρμα με ορόσημα ταξινομημένα ανά ηλικία και τομείς ανάπτυξης. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ανησυχία – απορία.