Αξιολογητικα εργαλεια

Χρησιμοποιούμε μεγάλη ποικιλία από επίσημα αξιολογητικά εργαλεία

Wisc-v

Κλίμακα νοημοσύνης. Η κλίμακα αυτή χορηγείται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας από πιστοποιημένους ψυχολόγους σε παιδιά από 6 χρονών έως 16.

WPPSI-III

To WPPSI-III είναι ένα κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών προσχολικής ηλικίας, από 2,6 έως 7,3 χρονών.

Λογόμετρο

Ψηφιακό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης για την ανίχνευση Γλωσσικών Δυσκολιών στον προφορικό και γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Math pro test

Το πρώτο σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο σύντομης και πλήρους αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών Α΄ Δημοτικού έως A’ Γυμνασίου κι έγκαιρου εντοπισμού των μαθητών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά ή Δυσαριθμησία.

ARISTON TEST

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό, έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.Το τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επιπλέον εργαλεία

Είμαστε δίπλα σας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;