Σχετικά με την εταιρεία

ΕΡΓΟΨΥΧΟΛΟΓΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η εταιρία συστάθηκε την 01/08/2022 με διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΨΥΧΟΛΟΓΩ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ

85591903, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡ. ΓΕΜΗ

165199722000

AME

51223

final_form
happy-kid

ΑΦΜ

801887024

ΔΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ

ΠΟΛΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ

ΕΥΒΟΙΑ

Σχετικά με την εταιρεία

ΕΡΓΟΨΥΧΟΛΟΓΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η εταιρία συστάθηκε την 01/08/2022 με διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΨΥΧΟΛΟΓΩ

lorem ipsum

final_form
happy-kid

Στοιχεία Εταιρείας

Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου 31/12/2022

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ

85591903, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡ. ΓΕΜΗ

165199722000

AME

51223